"Nový domov pre nechcených"

S túlavými psami musí pomôcť obciam štát, tvrdí ZMOS

09.03.2011 15:26

Ochranári v utorok vyzvali starostov, aby začali situáciu riešiť efektívne a humánne, najmä sterilizáciou a kastráciou psov, a nie nelegálnym odchytom šarhami.


BRATISLAVA 9. marca (WEBNOVINY) - Mestá a obce regulujú podmienky chovu psov, mačiek či hospodárskych zvierat, no očakávajú pomoc aj od štátu. "Pri tejto aktivite, a rovnako aj v prípade voľne žijúcich zvierat, musí byť ich aktívnym partnerom štátna správa," konštatuje hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. ZMOS tak reaguje na vyhlásenia Slobody zvierat, že obce a mestá stále ignorujú túlavé psy, ktoré ohrozujú obyvateľov. Ochranári v utorok vyzvali starostov, aby začali situáciu riešiť efektívne a humánne, najmä sterilizáciou a kastráciou psov, a nie nelegálnym odchytom šarhami.


Starostovia odchytávajú psy nelegálne, tvrdí Sloboda zvierat

Podľa ZMOS-u mestské všeobecne záväzné nariadenia upravujú podmienky a obmedzenia na držanie a chov zvierat. Zakazujú napríklad ponechanie zvieraťa v uzavretom priestore dlhšie ako 12 hodín, zakazujú jeho osamotené ponechanie v aute či chov bez stáleho prístupu čerstvého vzduchu a slnka. Zakotvujú aj kontrolu dodržiavania hygienických a veterinárnych parametrov či podmienky odchytu voľne sa pohybujúcich zvierat. Sloboda zvierat upozornila, že mnohí starostovia riešia situáciu po svojom a psy odchytávajú nelegálne. Podľa ochranárov ich šarhovia usmrcujú ešte v autách. ZMOS pripomína, že za odstránenie uhynutých zvierat nájdených na verejných priestranstvách zodpovedá majiteľ zvieraťa. "Ak nie je známy, zodpovednosť sa presúva na fyzickú alebo právnickú osobu poverenú správou verejného priestranstva. Všetky tieto aktivity sú hradené prevažne z obecných rozpočtov," hovorí Kaliňák.

Sloboda zvierat tiež namietala, že inšpektori a kontrolóri pokutujú starostov len výnimočne. Takmer vôbec nevyužívajú ani možnosť podať trestné oznámenie, ak sa napríklad stretnú s prípadmi týrania zvierat. Podľa ZMOS-u kontrolu všeobecne záväzného nariadenia o chove a držaní zvierat zabezpečujú orgány samosprávy, mestská polícia a orgány štátnej správy, napríklad veterinárna služba, odbory hygieny a napokon aj štátna polícia. Samosprávy pri starostlivosti o zvieratá spravidla spolupracujú s lokálne pôsobiacimi občianskymi združeniami a štátnymi inštitúciami. "Spoločne podávajú pomocnú ruku hlavne túlavým a odvrhnutým zvieratám, ktoré sú daňou za ľudskú ľahostajnosť," uvádza ZMOS.

 

Sloboda zvierat ponúka alternatívy pri riešení problému s túlavými psami

Dodáva, že nadšenie pre pomoc je aj v tomto prípade stále väčšie ako objem potrebných peňazí. Nízke nie sú ani výdavky na prevádzku útulkov či zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti o túlavé zvieratá. "Tento druh starostlivosti je preto odrazom nielen nadšenia pre dobrovoľnícku prácu, ale aj reálnych finančných možností miest a obcí," tvrdí ZMOS. V okresných mestách a vo väčších obciach predstavujú náklady na odchyt túlavých zvierat či prevádzku útulkov a zvoz kadáverov tisíce eur. Podľa Slobody zvierat by samosprávy mohli problém s premnoženými psami riešiť omnoho lacnejšie, keby zakročili včas. Obrovské financie unikajú za daň pre nedôslednú evidenciu zvierat. Štát pripravujú o peniaze aj neregistrovaní a nelegálni chovatelia zvierat.

Sloboda zvierat ponúkla v utorok starostom zákonné a humánne alternatívy pri riešení problému s túlavými psami: kastráciu, sterilizáciu, odborný odchyt či čipovanie ako spôsob trvalého označenia zvierat. Výhodou tejto metódy je identifikácia strateného zvieraťa a jeho rýchly návrat k majiteľovi. Pomohol by aj dôsledne vypracovaný sterilizačný program a útulky pre opustené a nechcené zvieratá. Brzdou pri riešení problému je však podľa ochranárov nedostatočný záujem miest, slabá spolupráca orgánov štátnej správy, miestnej samosprávy a polície, a najmä nedostatočná a nedodržiavaná legislatíva. Pozitívnym príkladom sú podľa Slobody zvierat starostovia, ktorí motivujú majiteľov zvierat s mikročipmi či základným výcvikom úľavou z dane.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Nezisková organizácia - Oravský útulok Región Orava 0904 224 804